Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3688478
Sinh hoạt chuyên môn
Sinh hoạt chuyên môn
Tổ chức sinh nhật cho các em học sinh theo quí của lớp mẫu giáo 3 tuổi C1
Công đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày QTPN 8/3 và QT hạnh phúc 20/3 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú tạo tinh thần phấn khởi cho ĐVCĐ
 23/03/21  Hoạt động chuyên môn  44
Một số giáo án
 23/03/21  Kỹ năng sống  46
Một số hình ảnh về dạy trẻ kĩ năng sống
 23/03/21  Hoạt động chuyên môn  38
Một số hoạt động học của trẻ