Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3688478
Sinh hoạt chuyên môn
Sinh hoạt chuyên môn
 15/08/21  Tin tức nhà trường  13
Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022
 16/09/21  Tin tức Sự kiện  
TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG ĐỨC ĐÃ SẮN SÀNG CHO NĂM HỌC MỚI.
Tổ chức sinh nhật cho các em học sinh theo quí của lớp mẫu giáo 3 tuổi C1
Công đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày QTPN 8/3 và QT hạnh phúc 20/3 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú tạo tinh thần phấn khởi cho ĐVCĐ
 23/03/21  Hoạt động chuyên môn  45
Một số giáo án