Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3688478

Những hình ảnh vui nhộn của cô và trò trường mầm non Dương Đức vui tết trung thuTác giả: Lương Thị Duyên