Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3688478
 29/11/21  Giới thiệu  52
- Ngày đầu tiên Nhà trường đón trẻ trở lại trường 
 08/11/17  Chương trình tuần  241
Hoà trong không khí cả nước tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018, thầy và trò huyện Lạng Giang tiếp tục bước vào năm học mới với tâm thế mới, tràn đầy sức sống mới.