Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3688478
Bồi dưỡng chuyên môn cho GVDG cấp tỉnh vòng 1 chu kỳ 2020 - 2024
 15/03/22  Hoạt động chuyên môn  25
Video hướng dẫn trẻ học tại nhà
 08/02/22  Hoạt động chuyên môn  43
CÔ VÀ TRÒ VUI VẺ HỌC TẬP
 08/02/22  Hoạt động chuyên môn  40
NGÀY ĐẦU TIÊN TRẺ ĐI HỌC LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022
 19/01/22  Hoạt động chuyên môn  48
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
 10/01/22  Chăm sóc trẻ  34
Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ