Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3688478

Chưa chọn danh mục

Chăm sóc trẻ

Trường MN Dương Đức là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ,Trường MN Dương Đức xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này.

Video